Ochrana osobních údajů

Milí příznivci studia Nebe na Zemi, dovolte mi informovat Vás o tom, jak s Vašimi osobními údaji nakládám a k čemu je využívám.

Podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, zákona č. 480/2004 Sb. a Zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., jsem povinna Vás informovat o tom, že v naší elektronické databázi je uvedena Vaše elektronická adresa, telefon, jméno a příjmení. Chci Vás ubezpečit, že veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádím v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou uloženy v elektronické databázi, která je zajištěna heslem a mám k ní přístup pouze já a správce webu.

 

Vaše osobní údaje využíváme výhradně k zasílání informací o změně, či zrušení termínů lekcí a k příležitostnému zasílání novinek ze studia Nebe na Zemi a nejsou a ani nebudou poskytovány třetím stranám. Registrací a přihlášením na naše stránky joga-chrudim.cz s tímto využitím osobních údajů souhlasíte.

 

Pokud nebudete dále souhlasit s tímto využíváním Vaší elektronické adresy, pošlete mi Váš nesouhlas na email ivacenovska@gmail.com a Vaši elektronickou adresu z databáze neprodleně vymažeme. Nesouhlas se zasíláním obchodních nabídek a žádost o smazání Vaší elektronické adresy můžete uplatnit kdykoli.