Rezervace
OM Chanting


V tuto chvíli nejsou vypsány žádné termíny pro lekci OM Chanting.

Zkuste to prosím později nebo mě kontaktujte.
Moje rezervace Moje rezervace jako náhradník

OM Chanting

Co je OM Chanting?

OM Chanting je prastará technika, kterou již před mnoha tisíci lety znali a používali dávní Himalájští mudrcové. OM Chanting můžeme vysvětlit jako meditaci zvukem, jež harmonizuje naše fyzické, mentální, emocionální a duševní tělo. Tato velmi snadná skupinová technika byla znovu navrácena lidstvu, aby pomohla obnovit harmonii, štěstí a mír na Zemi. Je jednou z technik Atma Kriya Jógy, předaných duchovním mistrem Srí Svámím Vishwanandou (www.bhaktimarga.cz).

 

Proč se účastnit OM Chantigu?

Pravidelné zpívání mantry OM podporuje naše zdraví i meditační praxi, dodává nám pozitivní energii, proměňuje negativní mysl a její návyky. V průběhu zpívání se uvolňují nahromaděné emoce a v našem nitru se vytváří prostor pro klid, radost a lásku. Pozvedají se naše osobní vibrace, ale také vibrace širokého okolí. Každý z účastníků tak aktivně přispívá ke zlepšení životní prostředí a obnovení harmonie mezi člověkem a přírodou.

 

Jak OM Chanting funguje?

OM je prvotní zvuk, nejvyšší vibrace, která tvoří a prostupuje celý vesmír, pomáhá obnovit rovnováhu na všech úrovních bytí i v širokém okolí. Při OM Chantingu sedí účastníci ve specificky utvořené formaci dvou soustředných kruhů a kontinuálně zpívají mantru OM, každý ve svém tempu dechu. Za přítomnosti organizátora, který nese požehnání Paramahamsy Vishwanandy, společně zpívají OM a tak zesilují vibraci mantry, aby bylo dosaženo kýžených pozitivních účinků.

 

Jak dlouho OM Chanting trvá a kolik stojí?

OM Chanting trvá asi 1,5 hodiny. Na úvod seznámím všechny účastníky s průběhem zpívání a vysvětlím střídání v kruzích. Společně zpíváme 3x15 minut a věřte mi, že ta třičtvrtě hodina uteče rychleji, než by se zdálo. :-) Nakonec ještě chvilku posedíme, dáme si čaj, něco dobrého za odměnu a kdo chce, může se skupinou sdílet své pocity, postřehy a zážitky. Příspěvek na OM Chanting je dobrovolný a každý může přispět libovolnou částkou.

 

Proč jsem si OM Chanting zamilovala?

Když jsem se v létě roku 2014 vrátila domů po téměř dvou měsících strávených v kouzelném světě deštného pralesa na Sumatře a na kořením provoněné Srí Lance, uvědomila jsem si, jak moc se dnešní svět odklonil od jednoduchého soužití s přírodou a jak až příliš rychle na světě ubývá divoké přírody i jejich zvířecích obyvatel. Doma jsme sice třídili odpad a kvůli mým kožním problémům už dlouho používali ekologicky odbouratelné prací i úklidové prostředky, ale když jsem pomáhala čistit nádhernou divokou pláž od nánosů plastů a dalších odpadků, které vyvrhlo moře, toužila jsem dělat pro přírodů víc a dozvědět se o celé problematice víc. Jenže čím více jsem pátrala, tím více mi bylo smutno. Znečištění vod a půdy, zamoření oceánů plasty a odpadky, kruté zacházení a zabíjení zvířat ve velkochovech, mohutné kácení deštných pralesů pro pěstování palmy olejné, kaučuku, či jako pastviny pro více hospodářských zvířat a mnohé další. Jaká utopie, řeknete si…s tak velkými problémy jednotlivec přece nemůže nic dělat, natož něco změnit. Na Sumatru do Česko-Slovensko-Indonéské rezervace Green Life mě přivedl spolek Prales dětem (www.pralesdetem.cz), který velmi smysluplně pomáhá chránit divokou přírodu a především do ochrany zapojuje děti i širokou veřejnost.

 

Mezinárodní dny OMC v ašrámu v Německu, kde nás zpívá více než 500 organizátorů z celého světa.Existuje mnoho dalších skvělých organizací, které pracují viditelně ve hmotě a je určitě potřeba takové aktivity podporovat, přesto je to jen kapka v moři. Člověka nelze přimět ke změně chování dobrými argumenty, protože vždy raději upřednostní osobní požitky. K mírumilovné a trvalé změně v lidském chování může dojít pouze změnou vědomí. Myslím tím uvědomění si širších souvislostí. Pochopení, procítění a prožití, že jsme neoddělitelnou součástí přírody, většího celku, že nejsme jen fyzické tělo a naše existence zde na Zemi není konečná a omezená smrtí těla, ale že jsme ve své podstatě tvůrci a máme potenciál tvořit krásný svět. Vědci již dokázali, že je možný tak zvaný skok ve vědomí lidstva, pokud bude jedno procento lidí meditovat pravidělně na jednom místě, pak se změna významě dotkne i zbytku populace. Mnozí, kteří mě znáte, víte, že už několik let praktikuji báječnou techniku védské meditace. Bohužel k jejímu osvojení je potřeba učitel, v mém případě Australan Tim Mitchell, který pravidelně do Chrudimi jezdí tuto techniku učit. Já sama ji nemohu volně předávat. Právě proto jsem si tolik zamilovala OM Chanting a stala se jeho organizátorem.

 

OM Chanting, nebo-li skupinové zpívání mantry OM, je vlastně aktivní meditace, které se může zúčastnit kdokoliv bez předchozích zkušeností. Je otevřená všem kulturám, každému náboženství, všem lidem. Instrukce jsou velmi snadné. Ve specifickém kruhovém uskupení zpívá mantru OM každý jak umí a může. Proces společné meditace se jednoduše stane tak, jako se v troubě po umíchání těsta upeče bábovka. V létě 2017 oslavil OM Chanting již 10 let od doby, kdy byl znovu připomenut lidem a při této příležitosti se konali Mezinárodní dny OM Chantingu, na které se sjeli organizároři z celého světa! Bylo nádherné potkat se s organizátory z Brazílie, USA, Egypta, Albánie, Indie, Tchaj-wanu, Israele, Turecka, Portugalska, Ruska, Anglie, Německa, Česka, Slovenska, Francie, Itálie a vůbec z mnoha Evropských zemí. Tehdy jsem si skutečně uvědomila, že OM Chanting je celosvětová snaha o změnu. OM Chanting spojuje lidi se stejným záměrem a ten mnohonásobně posiluje. Jeden člověk OM Chantig nevytvoří, to lze pouze ve skupině, společnou snahou všech zúčastněných a každý z nás proto může svým dílem přispět.

 

Mým záměrem je naplnit Chrudim a její okolí světlem a pozitivní energií, které OM Chanting generuje, přidat se ke kruhům po celém světě a účastnit se zpívání s vědomím, že se podílím na změně světa, na vytváření krásnější budoucnosti pro mé děti. Přijďte si OM Chanting vyzkoušet a uvidíte, jak rozzáření a spokojení budete odcházet domů. Je to zkušenost, která se slovy jen těžce popisuje, je to zkušenost, která se musí prožít.

S láskou a úctou, Iva*